Profesní vizitka advokáta

 

Ke dni 1.7.2017 byl Liboru Holému v důsledku neslučitelnosti pozastaven výkon advokátní praxe. Jednání ve všech neskončených věcech, ve kterých doposud vystupoval Libor Holý  jako právní zástupce, nebylo-li určeno jinak, převzala JUDr. Jana Kuřátková.

Praxe:

5.3.2015 –30.6.2017; Advokátní kancelář Drápalová, Kuřátková & Holý; samostatný advokát ev. č. ČAK 16163
1.9.2011 – 5.3.2015; JUDr. Jana Kuřátková, advokátní kancelář, Brno. Pozice advokátní koncipient
1.10.2008 – 31.8.2011; JUDr. Jana Kuřátková, advokátní kancelář, Brno. Pozice právní praktikant.

Vzdělání:

3.2.2015 – složeny advokátní zkoušky
15.9.2011 – doposud;  externí doktorand Katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
1.9.2006 – 30. 5. 2011; Právnická fakulta Masarykovy univerzity (magisterský studijní program: Právo a právní věda, získán titul Mgr.)

Odborná publikační činnost:

HOLÝ, Libor. K možnosti ukončení směnečného námitkového řízení soudním smírem. Epravo.cz, Epravo.cz a.s., 2015. ISSN 1213-189X. Dostupný online >>>zde<<<

HOLÝ, Libor. Povaha aplikace neúměrného zkrácení. In J. Fiala, J. Hurdík, J. Pokorná, P. Lavický, J. Šilhán, J. Valdhans. DNY PRÁVA 2013, Část VI., Reforma soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 60 – 65, 6 s. ISBN 978-80-210-6813-1.

HOLÝ, Libor. Jak to bude s dohodami o místní příslušnosti? In J. Kotásek, J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata. Dny práva 2012 – Days of Law 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 1140-1147, 8 s. ISBN 978-80-210-6319-8.

HOLÝ, Libor. Nasciturus jako účastník soudního řízení. In Cofola 2013 : The Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 545-551, 7 s. ISBN 978-80-210-6625-0.

HOLÝ, Libor. Recenze k: „Tichý, L. (ed) Odpovědnost advokáta za škodu. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2013, 234 s.“ Recenze publikována v: Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 21, č. 8, s. 298-299. ISSN 1210-6410.

HOLÝ, Libor. Potenciální kontraproduktivnost institutů ochrany proti prodlevám v soudním řízení. In J. Kotásek, J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata. Dny práva 2011. Brno: Masaryk University, 2012. s. 110-116, 7 s. ISBN 978-80-210-5919-1.

HOLÝ, Libor. Dobré mravy v procesu uznávání a výkonu cizích exekučních titulů v rámci jurisdikce České republiky. In Eva Žatecká, Lucia Kováčová, Jan Horecký, Vojtěch Vomáčka. COFOLA 2011: the Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, 2011. s. 47-56, 10 s. ISBN 978-80-210-5582-7.

Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty

2013 – European Union and Legal Reform Summer School pořádaná The Center for Constitutional Studies and Democratic Development (CCSDD; založená University of Bologna’s School of Law, ITA, and the SAIS Bologna Center of the Johns Hopkins University, USA) ve spolupráci s Faculty of Law of the University of Belgrade (SERB), a to ve městě Igalo – Herceg Novi (Černá Hora).